Creamedia - För de
mest krävande
kunder.

Steg 1
Kontakt


Steg 2

Grundläggande av koncept


Steg 3

Projekt


Steg 4

Realisation


Steg 5

Resultat

Slide Allt börjar med en idé Hela processen börjar
med behovet eller
idén att skapa
något nytt
och göra
ett bra intryck.
1.
Slide Sedan pratar vi om projekten
Bra utveckling och
framtida åtgärder
är grunden för
att uppnå
gemensamt mål
och bra
erfarenheter.
2.
Slide Vi bestämmer
strukturen
Vi skapar strukturen
och designen.
Vi ställer in hierarkin
och kronologin
på aktiviteter.
Du kommer att se vad
att förvänta dig.
3.
Slide Vi skapar ditt
projekt
Konceptet blir verkligt
. Prototypen
av projektet
använder vi -
entreprenörer för
effektivare
och tydligare
genomförandet av
-tjänsten.
4.
Slide Vi skapar
något vackert
Nu är det dags att
genomföra. Projektet
börjar ta form
.
Vi kombinerar krafter
och vi strävar efter
resultatet.
5.
Slide Vi presenterar resultatet
Efteråt presenterar vi
resultatet av
den gemensamma
åtgärden.
Projekten
är nu redo att
marknadsföra och bli
berömd av
kunderna.
6.

Ta kontakt med oss för en planering av föregående steg enligt dina preferenser.


Tillsammans utvecklar vi detaljerna av beställningen, Detta hjälper oss att strukturera vårat arbete samt en framställning för kunden av nästgående steg, vilket i sig är ett steg närmare det gemensamma målet.


Efter en överrenskommelse om samtliga detaljer kommer en realisation av beställningen. Här på creamedia är vi alltid punktliga och håller oss alltid till överrenskommelsens deadline. Vi garanterar ett givande sammarbete med utmärkt resultat.

 

Utformandet av en hemsida omfattar


Grafiskt arbete


Varje projekt har ett individuell grafiskt omhändertagande. Vi jobbar alltid enligt våra grundpriciper, vars bland annat innefattar en hög grafisk standard på alla projekt för att kunden ska känna sig nöjd.


Programmerings arbete


Här kommer till stor del våra programmerare in i bilden, vars arbete är att skapa en positiv och interaktiv hemsida.


Copywrite arbete


Här kommer mycket arbete ske, vilket kan vara viktgt att notera. Våra texter är alltid skapade enligt principen att vara originella på marknaden, vilket i sig medför stora fördelar


Marketing arbete


Marketing är givetvis otroligt viktigt för alla firmor, mer just nu än någonsin tidigare. Medan konkurrensen växer och det är lättare än någonsin att nå ut till omvärlden är det viktigt att man använder fantasin och låter marketing-proffs hantera denna sekvens

Ta gärna en tit på
på våra tidigare
projekter


Du kanske vill att realisationen ska ske enligt dina mått?


Se projekter
2-footer-button